Відзив на позовну заяву про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Відзив на позовну заяву про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Відзив на позовну заяву про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей – є шаблонним зразком документу. Тому, попереджаємо користувачів сайту сімейного адвоката по розлученням, аліментам, поділу майна подружжя та іншим сімейним справам rozirvannya.com.ua, які будуть використовувати даний шаблон при складанні власного Відзиву на позовну заяву про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей про їх особисту відповідальність за зміст складеного документа. І нагадуємо, що  при самостійному складанні Відзиву на позовну заяву про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей Ви повинні не лише користуватись даним шаблоном, а й чітко дотримуватись вимог Сімейного кодексу України та норм Цивільного процесуального кодексу України, що регламентують вимоги до оформлення Відзиву на позовну заяву про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

СУМСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
40030, м. Суми,вул. Академічна, 13
Веб-сайт: https://su.su.court.gov.ua
E-mail: inbox@su.su.court.gov.ua

Відповідач
ХХХХХ Євгенія Валерійовича
02 червня 1993 р.н.
адреса:
41715, Сумська обл., Конотопський р-н,
с. Слобода, пров. Київський, 4
Паспорт: МВ 426057
Тел: 095-743-52-71, 0955406247

Позивач
ХХХХХ Інна Володимирівна
07 травня 1997 р.н.
зареєстрована за адресою:
Сумської область, Сумський район,
с. Хотінь, вул. Сумська, 10
фактично мешкає за адресою:
42303, Сумська обл., Сумський р-н. ,
с. Стецьківка, вул. Слобожанська, 209
ІПН: 355606724
E-mail: відсутній
Тел.: ‎‎‎‎050-254-61-82

ВІДЗИВ
НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
ТА СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

У провадженні Сумського районного суду Сумської області знаходиться цивільна справа №587/1586/21 за позовом ХХХХХ Інни Володимирівни до ХХХХХ Євгенія Валерійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.
Я, адвокат ХХХХХ О.М. представляю інтереси відповідача по справі, на підставі договору про надання правової допомоги та ордеру.
Відповідно до ст. 178 ЦК України, відповідач має право подати до суду письмовий відзив, в якому викладає заперечення проти позову.
Як зазначає позивач у позові: “Вважаю за необхідне стягувати аліменти на утримання дітей у твердій грошовій сумі, у розмірі по 5000 грн. на кожну дитину, щомісячно” та “на теперішній час, вважаю за необхідне поставити питання про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, оскільки відповідач на протязі тривалого періоду часу у добровільному порядку, а тільки після моїх неодноразових прохань і не в тому розмірі, якому повинен надавати на утримання двох дітей і, фактично, діти повністю знаходяться на моєму утриманні до теперішнього періоду час”.
АЛЕ НІЯКИХ ДОКАЗІВ ПО ВИТРАЧАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ У ТАКИХ ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ, ЯКІ ВОНА ХОЧЕ ОТРИМУВАТИ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ПОЗИВАЧ НЕ НАДАЄ. ТАКОЖ НЕ НАДАНО НІЯКИХ ДОКАЗІВ, ЩО ДІТИ ПОВНІСТЮ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЇЇ УТРИМАННІ ДО ТЕПЕРІШНЬОГО ПЕРІОДУ ЧАСУ.
Повідомляємо суд, що відповідач по справі є працездатною особою, однак, він є безробітним. Фактично на сьогоднішній день він перебуває у Польщі і здійснює пошуки роботи, щоб в подальшому мати можливість забезпечити матеріально як себе, так і своїх дітей.
Так відповідно до ст. 81 СК України- Стаття 81. Обов’язок доказування і подання доказів
1. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
2. У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача.
У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави позивач зобов’язаний навести у позові фактичні дані, які підтверджують зв’язок активів з особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість, тобто наявність визначеної частиною другою статті 290 цього Кодексу різниці між вартістю таких активів та законними доходами такої особи. У разі визнання судом достатньої доведеності зазначених фактів на підставі поданих позивачем доказів спростування необґрунтованості активів покладається на відповідача.
3. У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” іншою особою обов’язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача.
4. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події суд може зобов’язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.
5. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Ознайомившись із позицією Позивача, що викладена в її позовній заяві, та вимогою щодо стягнення аліментів вважаємо: Відповідно до ст. 182 СК України
Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів 1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:
1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
{Частину першу статті 182 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 2037-VIII від 17.05.2017; в редакції Закону № 2475-УШ від 03.07.2018}
3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
{Частину першу статті 182 доповнено пунктом 3-2 згідно із Законом № 2037-VIII від 17.05.2017}
4) інші обставини, що мають істотне значення.
ОДНАК НЕ ЗРОЗУМІЛО, ЧОМУ ПОЗИВАЧ ПО СПРАВІ НЕ НАДАЄ ДОКУМЕНТІВ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ ЇЙ НА ПРАВІ ВЛАСНОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА ТА РУХОМОГО МАЙНА, А ТАКОЖ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА МІСЦЕМ РОБОТИ. БАТЬКИ ПОВИННІ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ДІТЕЙ ЯК МАТИ ТАК І БАТЬКО.
Статтею 141 Сімейного кодексу України (далі за текстом – СК України) встановлено, що мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов” язків щодо дитини.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 161 ЦПК України судовий наказ може бути видано якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 191 СК України, аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову, а в разі подання заяви про видачу судового наказу – із дня подання такої заяви.
Відповідно до ст. 51 Конституції України батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
Частиною 3 статті 129 Конституції України визначено основні засади судочинства, однією з яких, згідно пункту 3 вказаної статті, є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод всі судові процедури повинні бути справедливими.
Додатково пояснюємо по справі, що на теперішній час ХХХХХ Євгеній Валерійович дійсно знаходиться за межами України (в Польщі) в пошуках роботи для того, щоб забезпечити матеріальне становище свої дітей, однак, не може знайти роботу вже більше п’яти місяців, у зв’язку з карантином на іншими обставинами, які мають істотне значення, а саме переїзд багатьох Українських громадян до інших країн тощо.
Позивач по справі просить стягувати з відповідача аліменти у розмірі по 5000 грн. на кожну дитину від всіх видів доходу, але я прошу застосувати стягнення аліментів у розмірі 1/3 частину від мого заробітку на утримання дітей.
СУД ПРИ ВИЗНАЧЕННІ РОЗМІРУ АЛІМЕНТІВ У ТВЕРДІЙ ГРОШОВІЙ СУМІ ТАКОЖ БЕРЕ ДО УВАГИ РОЗМІР СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОДИНИЦІ КРАЇНИ, ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ВІДПОВІДАЧ.
Відповідач по справі зареєстрований за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н., с. Слобода, пров. Київський, 4. Тобто, адміністративно-територіальна одиниця країни є місто Суми.
Згідно офіційного сайту https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/sumskaya/ – Мінфін України середньомісячна заробітна плата у Сумській області станом на червень 2021 року складає 12297 грн (дванадцять тисяч двісті дев’яносто сім) грн.
Додатково повідомляю суду, що відповідач по справі є громадянином України та тимчасово знаходиться з межами України (у Польщі), постійне місце проживання та реєстрації відповідача є: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Слобода, пров. Київський, 4.
СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ПЕРЕДБАЧАЄ
Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі
1. Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі.
2. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.
3. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТОВАНИЙ РОЗМІР АЛІМЕНТІВ НА ОДНУ ДИТИНУ НЕ МОЖЕ БУТИ МЕНШИМ, НІЖ 50 ВІДСОТКІВ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ДИТИНИ ВІДПОВІДНОГО ВІКУ.
Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.
На підставі аналізу ст. 182 СК України на думку відповідача розмір аліментів які він готовий платити на утримання дітей складає на теперішній час — 50 ВІДСОТКІВ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ДИТИНИ ВІДПОВІДНОГО ВІКУ.
Таким чином виходячи з вищенаведеного, потрібно виходити з розрахунків:
– середньомісячна заробітна плата у Сумській області станом на червень 2021 року складає 12297 грн (дванадцять тисяч двісті дев’яносто сім) грн.
– Аліменти на двох дітей передбачені СК України 1/3 частина від заробітної плати, що складає 12297 грн (дванадцять тисяч двісті дев’яносто сім) грн. поділяємо на 3 частини= складає 4099 (чотири тисячі дев’яносто дев’ять грн.)

ВІДПОВІДНО ДО СТ. 7 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2021 РІК” ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ У 2021 РОЦІ.
Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років:
із 1 січня 2021 року — 1921 грн;
із 1 липня 2021 року — 2013 грн;
із 1 грудня 2021 року — 2100 грн.
Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років:
із 1 січня 2021 року – 2395 грн;
із 1 липня 2021 року – 2510 грн;
із 1 грудня 2021 року – 2618 грн.
ДІТИ НА ЯКИХ ПРОСИТЬ ПОЗИВАЧ СТЯГНУТИ АЛІМЕНТИ, ЦЕ
ХХХХХ Єва Євгеніївна 22.02.2018 р.н. – тобто 3 роки.
ХХХХХ Ярослав Євгенійович 06.05.2016 р.н. – тобто 5 років.
Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років складає 2013 грн. (50 ВІДСОТКІВ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ДИТИНИ ВІДПОВІДНОГО ВІКУ буде складати 1006, 50 грн. )
У зв’язку з тим, що відповідач на теперішній час у пошуках роботи та не має постійного працевлаштування, відповідач просить суд стягнути з нього аліменти які не будуть порушувати норми Сімейного кодексу України та вважає, що буде достатніми для гармонійного розвитку дитини а саме 50 ВІДСОТКІВ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ДЛЯ ДИТИНИ ВІДПОВІДНОГО ВІКУ.
ХХХХХ Єва Євгеніївна 22.02.2018 р.н. – 1006, 50 грн.
ХХХХХ Ярослав Євгенійович 06.05.2016 р.н. – 1006, 50 грн.
Разом на двох дітей ця сума буде складати 2013 грн.
Прошу звернути увагу що крім цієї допомоги позивач по справі зобов’язана також повинна утримувати дітей.
Згідно із п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справи щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» розмір аліментів, визначений судовим рішенням або за домовленістю між батьками, суд може змінити за позовом платника або одержувача аліментів у зв`язку зі зміною матеріального чи сімейного стану, погіршення чи поліпшення здоров`я когось із них.
Тобто сума може бути в подальшому змінена, позивач має право в подальшому подавати позов про збільшення розміру аліментів, однією з підстав яких може бути офіційне працевлаштування відповідача по справі та отримання заробітної плати вище середнього по регіону, де від буде постійно проживати та зареєстрований.
Відповідно до ратифікованої Постановою Верховної ради України N 789-XII від 27.02.91, Конвенції про права дитини від 20.11.89, держава докладає всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування (стаття 18 Конвенції).
Згідно з частинами 1, 2 Конвенції про права дитини, держава визнає право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Батько (-ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.
Відповідно до основних сформованих принципів суспільства, задекларованих у національному та міжнародному законодавстві, діти мають право на особливе піклування і допомогу, внаслідок своєї фізичної і розумової незрілості, потребують спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження.
На підставі викладеного, керуючись ЦПК, України

ПРОШУ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.
2. Розірвати шлюб між мною, ХХХХХ Євгенієм Валерійовичем, 02 червня 1993 р.н. та ХХХХХ Інною Володимирівною, 07 травня 1997 р.н., зареєстрований 26 листопада 2015 року Відділом державної реєстрації актів цивільного стану Сумського районного управління юстиції у Сумській області, актовий запис №104.
3. Стягнути з ХХХХХ Євгенія Валерійовича, 02 червня 1993 р.н., адреса реєстрації: Сумська обл., Конотопський р-н, с. Слобода, пров. Київський, 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків: , на користь ХХХХХ Інни Володимирівни, 07 травня 1997 р.н., адреса реєстрації: Сумської область, Сумський район, с. Хотінь, вул. Сумська, 10, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 355606724, аліменти на утримання двох дітей: ХХХХХ Єви Євгеніївни, 22.02.2018 р.н. та ХХХХХ Ярослава Євгенійовича, 06.05.2016 р.н., в твердому грошовому розмірі 2013 грн. (дві тисячі тринадцять) грн., що дорівнює 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік»

ДОДАЮ:
1. Копія витягу з МІНФІН про середньомісячну заробітну плату по Сумській області.

 

21.06.20__                                              О.М.ХХХХХХ

Звертайтеся в нашу міжнародну юридичну компанію і ми допоможемо Вам підготувати необхідні документи швидко та якісно, а також надамо Вам юридичну консультацію по сімейним справам.

Оцініть статтю
( Поки що оцінок немає )
Поділитися з друзями
ROZIRVANNYA
Додати коментар